Dotace

2020

Tenis Golf Club Kunratice, z. s. obdržel v roce 2020 neinvestiční dotaci ve výši Kč 85.250,- z programu státní podpory sportu MŠMT " Můj klub 2020".

Dotace byla použita a vyúčtována v souladu s podmínkami programu, tj. na zabezpečení sportovní a servisní funkce klubu. 

Za poskytnutí dotace MŠMT děkujeme.